Bộ tộc man rợ

Truyện cười Bộ tộc man rợ

Cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Tộc Trưởng một bộ tộc man rợ bắt được 3 người văn minh.

Theo hủ tục lâu đời của bộ lạc này, thì khi bắt được kẻ xâm phạm lãnh thổ tù binh sẽ phải nhận một trong hai hình phạt sau:

Tộc Trưởng hỏi tù binh thứ nhất:

– Mày thích Chết, hay thích nhận hình phạt Búng Chim ???

Tù binh bập bẹ trả lời:

– Dạ thưa! Con nhận búng chim ạ!

Tộc Trưởng sai:

– Bay đâu búng chim thằng này 100 cái cho ta!

Sau khi bị búng chim, tù binh này đau đớn khôn tả, phải nhờ một người dìu mới có thể đi được.

Tù binh thứ 2, Tộc Trưởng vẫn hỏi:

-Mày thích chết hay thích bị búng chim ?

Tù binh thứ 2 cũng trả lời “búng chim”

Tộc trưởng liền sai :

-Bay đâu búng chym thằng này 200 cái cho ta!!!

Sau khi bị búng chim, tù binh thứ 2 phải nằm cáng luôn.

Đau đớn đến tột cùng.

Đến tù binh thứ 3, Tộc Trưởng cũng hỏi y như vậy.

Sau một hồi suy nghĩ chàng ta quyết định chọn cái chết thay vì sự đau đớn…

“Dạ con… con… muốn chết ạ!”

Tộc Trưởng cười lớn:

-Ha ha! Ngươi đúng ý ta lắm!

Và tên Tộc Trưởng tàn ác sai thuộc hạ Búng Chim người này cho đến Chết.

Truyện cười kinh dị do truyencuoi.org tổng hợp

4.2/5 - (15 votes)

Truyện cười nên đọc