Chính sách – Bảo mật

Và các điều khoản quyền riêng tư

Trang web của chúng tôi là: https://truyencuoi.org/

Chính sách quyền riêng tư này chi phối cách thức mà Truyện Cười .ORG thu thập, sử dụng, lưu giữ và tiết lộ thông tin được thu thập từ người dùng (mỗi người dùng, một người dùng trên mạng) của trang web Truyện Cười .ORG. Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ do Truyện Cười .ORG cung cấp.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng bằng nhiều cách, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký nhận bản tin và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi . Người dùng có thể truy cập trang web của chúng tôi nặc danh. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc nó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về người dùng có nghĩa là kết nối với trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Cookie trình duyệt web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie cookie của Nether, Google Analytics để nâng cao trải nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích lưu giữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. người dùng có thể chọn đặt trình duyệt web của họ để từ chối cookie hoặc để thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập

Truyện Cười .ORG có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:

  • Để chạy một quảng cáo, cuộc thi, khảo sát hoặc tính năng trang web khác
  • Để gửi thông tin người dùng họ đã đồng ý nhận về các chủ đề mà chúng tôi nghĩ sẽ được họ quan tâm.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê người dùng thông tin nhận dạng cá nhân cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên.

Chính sách bảo mật của bên thứ ba

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo bên thứ ba này để biết thông tin chi tiết hơn về thực tiễn của họ cũng như để được hướng dẫn về cách từ chối một số thực tiễn nhất định. Chính sách bảo mật của TruyenCuoi.Org không áp dụng và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web khác. Bạn có thể tìm thấy một danh sách toàn diện về các chính sách bảo mật này và các liên kết của chúng ở đây:

Google

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt riêng lẻ. Thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt. Cookies là gì?

COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em)

Khi nói đến việc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi, Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA) khiến phụ huynh kiểm soát. Ủy ban Thương mại Liên bang, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của quốc gia, thực thi Quy tắc COPPA, trong đó nêu rõ những gì các nhà điều hành trang web và dịch vụ trực tuyến phải làm để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của trẻ em trực tuyến.

Chúng tôi không đặc biệt tiếp thị cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Truyện Cười .ORG có toàn quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào để được thông báo về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách quyền riêng tư này định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

Bạn chấp nhận những điều khoản này

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi đăng các thay đổi đối với chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, thực tiễn của trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.