Tổng hợp truyện cười audio Nguyễn Ngọc Ngạn

Phần tiếp theo mời các bạn cùng nghe Tổng hợp truyện cười audio Nguyễn Ngọc Ngạn.

[videojs_video url=”https://onedrive.live.com/download?cid=4A3A07781508304F&resid=4A3A07781508304F%211286&authkey=AETvuaZLX_HvdsI” poster=”https://truyencuoi.org/wp-content/uploads/2019/02/truyen-cuoi-org-post2.jpg”]

Truyện cười Kỳ Duyên, Truyện cười Paris by Night, Truyện cười Thuý Nga

Nghe tiếp phần 2

[videojs_video url=”https://onedrive.live.com/download?cid=4A3A07781508304F&resid=4A3A07781508304F%211285&authkey=AH4IjkKhiF9PgCg” poster=”https://truyencuoi.org/wp-content/uploads/2019/02/truyen-cuoi-org-post3.jpg”]

Xem thêm về nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn

Truyện cười nên đọc

Leave a Comment