Nghe audio Truyện cười Trung Ruồi – Yến Xôi – Quỳnh Kool

Cùng nghe và cảm nhận

[videojs_video url=”https://onedrive.live.com/download?cid=4A3A07781508304F&resid=4A3A07781508304F%211274&authkey=AAWAc0RmIywWaGw” poster=”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSk7C8_LjKKpKe2nLCz-RaPCp8vqztEslTTqZ55QtTq0ty8FadNqA”]

Nhân vật: Trung Ruồi – Yến Xôi và Quỳnh Kool

Truyện cười nên đọc

Leave a Comment