Xiển Bột là ai?

xien-bot-la-ai

Từ khi Trạng Quỳnh bị Chúa Trịnh đánh thuốc độc chết, Việt Nam ta không còn Trạng nữa, nhưng những người tài giỏi thì thời nào cũng có. Con cháu Trạng cũng đều là những …

Đọc truyện nàyXiển Bột là ai?