Hài Tây Du Ký

tay-du-ky-che-hai-huoc

Thỉnh kinh thời 4.0 Sau khi trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn. Thầy trò Đường Tăng cũng đến được đất Phật để thỉnh Kinh. Mấy anh em hồ hởi vào gặp Như Lai. …

Đọc truyện nàyHài Tây Du Ký