Thơ tình Kế toán

   Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
   Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
   Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
   Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ
   Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
   Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
   Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
   Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
   Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
   Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
   Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
   Mà định kỳ em lại không đồng ý
   Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
   Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên
   Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
   Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
   Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
   Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần
   Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
   Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
   Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
   Xin để anh kết chuyển hết vào tim
   Em có về xem lại nhật ký chung
   Kỷ niệm một thời ta cũng nhau ghi sổ
   Anh dự toán tình ta không dang dở
   Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”
   Thư tình anh bản báo cáo mong manh
   Anh trao vội không thuyết trình gì cả
   Bởi anh nghĩ ta không còn xa lạ
   Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh
   Những tâm sự bình quân anh nói được
   Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
   Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh
   Còn nhớ không em những buổi chiều
   Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
   Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
   Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh
   Em trở về nhận lại vốn liên doanh
   Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
   Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
                     Để anh mãi coi là chi phí dở dang

5/5 - (1 vote)

Truyện cười nên đọc