Sói và ba chú heo

Có ba chú lợn, chú lợn A tên là “Ai” chú lợn B tên là “Đâu” chú lợn C tên là “Gì”
Một ngày nọ, chú lọn A và chú lợn B đứng tại cửa, chú lợn C đứng trên nóc nhà. Có một con sói phát hiện ra các chú lợn, nó muốn ăn thịt hết các chú lợn, thế là nó xông đến trước mặt chú lợn A…
– Sói: Mày là Ai?
– Lợn A: Đúng.
– Sói: Gì?
– Lợn A: Gì ở trên nóc nhà.
– Sói: Tao hỏi là mày tên gì?
– Lợn A: Tao là ai, Gì ở trên nóc nhà.
– Sói lại hỏi Lợn B.
– Sói: Thế mày là ai?
– Lợn B: Tao không phải là ai, nó là ai (chỉ về phía Lợn A)
– Sói: Mày quen nó?
– Lợn B: Ừ.
– Sói: Nó là ai?
– Lợn B: Đúng vậy.
– Sói: Gì?
– Lợn B: Gì ở trên nóc nhà.
– Sói: Đâu?
– Lợn B: Đâu là tao.
– Sói: Ai?
– Lợn B: Nó là ai (lại chỉ về phía Lợn A)
– Sói: Làm sao mà tao biết được.
– Lợn B: Thế mày tìm ai?
– Sói: Gì?
– Lợn B: Nó ở trên nóc nhà.
– Sói: Đâu?
– Lợn B: Là tao.
– Sói: Ai?
– Lợn B: Tao không phải là ai, Nó là ai.
– Sói: Trời ạ!
– Lợn A, Lợn B: “Trời ạ” là bố chúng tao.
– Sói: Gì, là bố của chúng mày?
– Lợn B: Không phải!
– ” Sói chịu không nổi nữa, ngước lên trời than: “Tại sao?”
– Lợn A, B, C: Mày quen ông của chúng tao?
– Sói: Gì?
– Lợn A: không phải, tại sao là ông của bọn tao.
– Sói: Tại sao?
– Lợn A: Đúng!
– Sói: Là gì?
– Lợn A: Không, là “tại sao”.
– Sói: Ai?
– Lợn A: Tao là ai.
– Sói: Mày là ai?
– Lợn A: Đúng, tao là ai.
– Sói: Gì?
– Lợn A, B: Nó ở trên nóc nhà.
……….
Sói lăn đùng ra ngất.!!

Đánh giá post

Truyện cười nên đọc